Nátěry

Firma Colormont spol. s r. o. udržuje stálé kontakty s dovozci špičkových světových nátěrových systémů. Pracovníci firmy prošli příslušnými školeními a firma Colormont je držitelem certifikátů osvědčujících naši schopnost aplikovat tyto nátěrové systémy v patřičné kvalitě. Dlouhodobě spolupracujeme zástupci výrobců nátěrových hmot International, Rembrantin, Thortex, Copon a Hempel.

 

                        

 

Preferujeme použití nátěrových hmot výrobců s nimiž máme letité pozitivní zkušenosti, jsme tedy schopni seriozně garantovat jejich kvalitu. Tyto garance vycházejí z pozitivních výsledků zkoušek prováděných v průběhu a po ukončení aplikací. Způsob aplikace je pak závislý na konkrétním navrženém nátěrovém systému a je specifikován v nátěrovém projektu.

Při vypracování nátěrového projektu bereme v úvahu prostředí expozice a očekávanou životnost dle ČSN ISO 9223 a ČSN EN ISO 12944-2, nároky na vzhled povrchu (lesklost), nároky na odolnost proti UV záření (sluneční expozice) a po zvážení všech těchto a dalších vlivů se snažíme navrhnout kvalitativně a cenově nejvýhodnější řešení.

Provádíme aplikace nátěrů na kovových konstrukcích, technologických zařízeních, potrubních mostech, nádržích, okenních konstrukcích, střechách a jiných částech průmyslových objektů. Na základě testů provedených našimi techniky navrhujeme projekt nátěrového systému vč. plánu řízení jakosti. Protokoly o zkouškách provedených dle tohoto plánu jsou nedílnou součástí naší předávací dokumentace.