Příprava povrchu

Tryskáním zajišťujeme očištění povrchu na stupeň čistoty Sa 2, Sa 2,5 a Sa 3 dle požadovaných parametrů tryskání a tryskacího prostředku. Předepsaný stupeň očištění je volen v souladu s požadavky následných ochranných systémů.

Preferujeme tryskání kdykoli to technické a technologické možnosti dovolují, neboť správnou volbou tryskacích prostředků zároveň dosahujeme drsnosti povrchu požadované výrobci nátěrových hmot. Používáme ekologicky nezávadné certifikované tryskací medium Gemec vyráběné firmou Žacléř na základě licence Dirk-Blastgrit Europa Ltd. Toto medium je vyráběno z tavné strusky ochlazením ve vodní lázni, prosušením a tříděním podle velikosti zrna. Takto vzniklé frakce je možno používat k abrazivnímu tryskání za sucha i za mokra. Gemec obsahuje méně než 1 % volného SiO2, neobsahuje žádné ve vodě rozpustné látky, je nemagnetický, nevodivý, není hygroskopický ani vznítitelný a je téměř bezprašný. Je chemicky inertní a jeho zbytky nereagují s otryskávaným povrchem. Toto medium je schváleno krajským hygienikem – KHS Ostrava (certifikát č.V-002/98 ze dne 15. 4. 2000).