Reference

Působení naší firmy se orientuje především na český trh, kde pracujeme pro největší české firmy jako je Čez, a. s. a Dalkia ČR a pro známé české firmy jako jsou Stelmar, s. r. o., Eneza, s. r. o., Pronto stavba, s. r. o. a mnohé jiné. Dokázali jsme s velmi dobrými výsledky realizovat zakázky náročné na technologické provedení v obou jaderných elektrárnách nacházejících se na území České republiky v Temelíně a Dukovanech. V současné době pronikáme i na nové zahraniční trhy, pracujeme v jaderné elektrárně ve Švédsku a tak si neustále rozšiřujeme obzory.

Získáváním nových zkušeností v uplynulých letech se vedení firmy přesvědčilo o nezbytnosti neustálého zkvalitňování veškerých prováděných činností, protože zejména v kvalitě a její důsledné kontrole spočívá naprostá spokojenost našich současných, ale také budoucích klientů. Věříme, že i Vy po prostudování naší nabídky projevíte zájem o spolupráci s naší společností a stanete se naším obchodním partnerem. V případě Vašeho zájmu Vás rádi navštívíme.

Přehled referencí

Popis Místo
Montáž a demontáž lešení na fasádě byt. domu v Ostravě – Porubě Tandem Group
Obnova nátěru při GO střešního pláště haly patentovány II. etapa – Bohumín Průmyslové montáže s.r.o.
Nátěr plynového potrubí na Koksovně v TŽ PROFIVAL s.r.o., Třinec
Zámečnické práce na akci VB 4 – Oprava levé boční stěny šotového prostoru PG 650 v EDě Technomont Mochovce spol. s r.o.
Nátěr nosníků výsypky pod LJ 42 Stelmar s.r.o.
Montáž a demontáž lešení na potrubí na akci „Oprava nátěru potrubí VPP DN 3000“ v Třinci HUČÍK – průmyslové nátěry s.r.o.
Nátěr železničního mostu v úseku Karviná Doly – Darkov HUČÍK – průmyslové nátěry s.r.o.
Nátěry podvěsných drah manipulátorů Průmyslové montáže s.r.o.
Otryskání povrchu transformátorů T29 a T21 a ocelové konstrukce v trafo, kobce, provedení nástřiku transformátorů T29 a T21 AmpluServis, a.s.
Nátěry 6 ks příhradových stožárů na akci Mošnov MSEM, a.s.
Nátěr konstrukce mostu Karviná Doly – Albrechtice – 3320 m Autolack EX-PR-ES, spol. s r.o.
Lešení ve spalovací komoře po celé výšce rohu č. 2 na VB 3 na Elektrárně v Dětmarovicích ALSTOM Power, s.r.o.
Lešení ve spalovací komoře VB 4 na Elektrárně v Dětmarovicích ALSTOM Power, s.r.o.
Lešení pro otrýskání a nátěr potrubí – VD Karolínka C. a P.P. Zlín, s.r.o.

 

Firma Colormont, spol. s r.o. pracovala i na těchto zakázkách

Popis Místo
Oprava nátěrů ocelové konstrukce ČEZ, a.s. EDě
MT, DMT a pronájem lešení na turbíně TG 33 Technomont Frýdek-Místek, s.r.o.
MT, DMT lešení ve strojovně TG 15 STELMAR, s.r.o.,El. Dětmarovice
Nátěry hákových částí – RGO K12 v ETB Slovenské energetické strojírny, a.s.
Opravy nátěrů OK shazovacího vozu č. 2 Čez, a.s., EDě
Lešenářské práce Hutní projekt, F-M, Vítkovické proj.
Lešenářské práce a nátěry tanku u Sýkorova mostu S. N. E. T. Ostrava, s.r.o.
Nátěry ocelových konstrukcí můstků a lávky v Opavě 763 PRONTO stavba s.r.o.
Nátěry potrubí DN 530 Čez, a.s., El. Dětmarovice
Nátěry 5 ks stožárů 22 kv VN 158 (83) MSEM, a.s.
Lešenářské práce v El. v Třebovicích VA TECH EZ
Lešenářské práce na Dalkii, a.s., závod TOV ALKO,sdružení výškových specialistů
Nátěr podlah odstruskovacího mostu 2. část Čez, a.s. El. Dětmarovice
Nátěr zábradlí lávek a můstků v Opavě PRONTO stavba, s.r.o.
Lešení pro GO VP 4 MATEJKA TŘINEC, s.r.o.
Leš. práce v regeneračním kotli a vakuokompresoru Technomont, s.r.o.
Lešenářské práce v Třineckých železárnách HUČÍK, s.r.o.
Lešenářské práce prostorového lešení STELMAR, s.r.o.
Větrníky strojních kompresorek (Dalešice) Čez a.s.
Lešenářské práce, oprava práskových hořáků EDĚ ALSTOM Power, s.r.o.
Nátěr nasávacího kanálu GOVB4 studeného vzduchu ČEZ, a.s. El. Dětmarovice
Opravy nátěrů ZVVR Milevsko
Oprava vnitřních povrchů nádřže NAOH v TPV Dalkia ČR
Oprava nátěrů ocelové konstrukce ČEZ, a.s. EDě
Nátěr podlahy odstruskovacího mostu 3. část ČEZ, a.s. EDě
Lešenářské práce (Generální oprava VB4) na EDě Technomont F-M, s.r.o.
Lešenářské práce KOHUT Třinec, s.r.o.
Lešenářské práce v Elektrárně Třebovice ENEZA, s.r.o.
Lešenářské práce v absorbéru č. 1 v El. Dětm. STELMAR, s.r.o. EDě
Lešenářské práce MADT střechy-zateplování
Čistící práce, tryskací a úklidové práce CHESTERTON ČR, s.r.o.
Tryskání a nátěr 2 ks ventilátorů ZVVZ Milevsko
Lešenářské práce na provedení izolací Slovtepmont, a.s.
Demoliční a demontážní práce při rek. střešního pláště ROMEX, s.r.o.
Lešenářské práce na kotli K4 v EDě Energetické opravy, a.s.
Lešenářské práce na akci BIOCEL PASKKOV Technomont F-M, s.r.o.
Lešenářské práce + nátěř 2 ks železn. mostů HUČÍK, s.r.o.
Výměna sedimentačního podlaží betonové vany ČEZ, a.s. EDě
Demoliční a demontážní práce + pronájem plochy ROMEX, s.r.o.
Výměna pochůzních roštů na potrubním mostě ČEZ, a.s. EDě
Lešenářské práce na GOK4 – vzduchové kanály Slovtepmont, a.s.
Lešenářské práce (Rekonstrukce uhelných zásobníků) EZOTECH, s.r.o.
Oprava vnitřního povrchu nádrže č. 2 Dalkia ČR
Nátěr 3 ks příhradových stožárů v Petřvaldě MSEM, a.s.
Lešenářské práce (Demivoda Třinec, zásobníky) S.N.E.T., s.r.o.
Oprava objektu po demontáži ČEZ, a.s. EDě
Nátěr 2 osvětlovacích stožárů Ampluservis, a.s.